The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
10 ส.ค. 2563   330 ครั้ง

ประชุมอนุกรรมการสตรีมุสลิมเขาคราม

ประชุมอนุคณะกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม
9 สิงหาคม 2563 เวลา 13:00 น ที่อาคารประชุมมัสยิดบ้านทุ่ง ต เขาคราม อ เมือง จ กระบี่ นายสุนทร สีหมุ่น รองประธาน กอจ กระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น ผู้ช่วยเลขานุการ กอจ กระบี่ ร่วมกับสมาคมสตรีมุสลิม โดย นางวลัยรัตน์ มุคุระ นายกสมาคมสตรีมุสลิมกระบี่ ประชุมอนุกรรมการสตรีมุสลิมประจำมัสยิด เขตตำบลเขาคราม จำนวน 8มัสยิด มัสยิดละ 15 คน จำนวน 120 คน เพื่อจัดทำแผนงานการดำเนินงาน ตามโครงการชุมชนคุณธรรม และทำความเข้าใจในบทบาทของ มุสลีมะ ประจำมัสยิด ตามกรอบงานโครงสร้าง

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324