The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
16 พ.ย. 2562   65 ครั้ง

เมาว์ลิดกลางลันตาน้อย

16 พย 2562 ณ ลานเวทีเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ฝ่ายไอซีที นายอดุลย์ ผิวดี กอจ กระบี่ นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ กระบี่ นายเอกรัญ แดงโตะเห ประธานฝ่ายสตรีและเยาวชนสมาพันธ์ประจำจังหวัด15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย ฮิจเราะห์ 1441

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324