The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
16 พ.ย. 2562   189 ครั้ง

เมาว์ลิดกลางลันตาน้อย

16 พย 2562 ณ ลานเวทีเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย อ เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายวิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจกระบี่ นายวิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ฝ่ายไอซีที นายอดุลย์ ผิวดี กอจ กระบี่ นายม่าหนาบ ซื่อตรง กอจ กระบี่ นายเอกรัญ แดงโตะเห ประธานฝ่ายสตรีและเยาวชนสมาพันธ์ประจำจังหวัด15 จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานเมาว์ลิดกลางตำบลเกาะลันตาน้อย ฮิจเราะห์ 1441

086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324