The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
03 พ.ย. 2562   426 ครั้ง

มัสยิดออนไลน์ เขาทอง กระบี่


วันที่ 3 พย 2562 เวลา 10:00 -12:30 น  ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า นายวิรัช สีหมุ่น ฝ่ายict ดำเนินการบรรยายระบบปฏิบัติการมัสยิดออนไลน์ ให้กับกลุ่มมัสยิดตำบลเขาทอง 8 มัสยิด กับนายทะเบียนมัสยิด เพื่อยกระดับระบบให้สอดคล้องกับสมัยปัจจุบัน เพื่อได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรมัสยิดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประสานงานของอิหม่าม มงคล ธรรมศรี และได้รับอนุเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก จากคณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่าเป็นอย่างดี วิรัช รายงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324