086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
ย้อนกลับ
26 ธ.ค. 2562  สมาพันธ์ฯ  134

ประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด ที่ภูงา

26 ธันวาคม 2562 ที่ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา ประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัด ในหัวข้อ การอบรมและติดตามขับเคลื่อนเพื่ิอการบริหารกองทุนซากาต อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ มีจังหวัดเข้าร่วมประชุม 13 จังหวัด 75 คน

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 389,419